Vinden och havet har format om stranden nere vid Maleme. Så fint med små laguner hela vägen.

Havet har också lämnat tillbaka en hel del skräp.